Venue Details

15711 Star Starred
The Kennedy Center - Opera House
2700 F Street, NW Washington, DC 20566
202-467-4600
Venue website Get directions
More Information

Description

The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya

Yuri Vsevolodovitch: Gennady Bezzubenkov

Poyarok: Edem Umerov

Vsevolod: Evgeny Akimov

Adolescent: Zlata Bulycheva

 

Khovanshchina

Ivan Khovansky: Alexei Tanovitsky

Shaklovity: Evgeny Nikitin

Scrivener: Vasily Gorshkov

Kuzka: Nikolay Gassiev

 

Prince Igor

Prince Igor: Evgeny Nikitin

Khan Konchak: Mikhail Petrenko

Vladimir: Sergey Semishkur

Konchakovna: Ekaterina Semenchuk

Polovtsian Girl: Irina Mataeva

Ovlour: Nikolai Gassiev

Alvin Ailey American Dance Theater Mariinsky Ballet: <em>The Little Humpbacked Horse</em> <em>Tudor, Ashton, Stiefel</em> Washington National Opera: <em>Champion</em> <em>Disney on Ice Presents Dream Big</em> <em>Copenhagen</em> Monster Jam Chris Kattan <em>Treasure Island</em>